Sunday, January 14, 2007

Maba mamang kita' samo'e.

Baca munyi urakng nyangahatn.

Au' oooooo... kabatn kita' am marati, nahui', nabanan, ngiringan, nintingan, nuturatn Bahasa Salako/Badamea, Kanayatn, Banana', Baahe, Bakati'; ato Dayak damea meah pun baik; ampat di mae meah asal-usul kita'. Nyian ku nyaru' kita' ang ampat di tanah ai' Biawak kita' baik, au' Poe kita' baik; Sidamak kita baik; au' uga' ampat di kampokng ngan bandar kita' baik; ampat di Bantanan kita' baik, au' ampat di Sakawakng (Singkawang) kita' baik; au' uga' ampat di panamukng bukit, di tajur, di baroh kita' baik; au' uga' ampat di samo'e palosok bumi kita' baik!

Au' uga' nyian ku maba, mamang, nyaru' nyampado kita' am pane ngiringan, nyuritaatn samo'e pakara kade' ada an jaji kabaikakn diri' samo'e; bakunsi pandapat ngan buah pikir; lalu jaji ka pakatbaya diri' ngaintasi' ngarantoi' dunia maya basiantasatn nyian. Batuk badahakm sabaya didangar, basindir basaong sabaya ditarenyengan. Au' kade' diri' duduk sabaya babah, kade' diri' diri sabaya tingi!


Au' nyian tai sakai agi' ku maba mamang sabayaatn diri' barukup di Salako Bato nyian; ngago' pakatbaya ang bato, an sinunuh; lalu jajilah diri' aya alo tarabakng tingi, ocor pakatbaya, bengkok batakng pinang; diri' jaji dingin, jaji sajok, jaji raya, jaji ramoh; batape, baroatn, bariringan.

Au' nyian uga' ku ngampari' kita' bide, nutungan kita' kulita, ngantari' kita' topokng sa' diri' basela' barukupm bagago' pakat baya an ripu' an sinunuh'; jaji ka pale kampas diri'.

Koa...!8 comments:

Anonymous said...

Sakurang-kurange dah ada uga' Salako am blogging. Tarusan'! Biar badengko'.

slakoz jacq said...

Salam.
Aya suah ku tanang, tapi di mae ya?
Salako Bato, Salako Repo.
Go salako go...

Kasia Kanaun. said...

Tabe' slako jacq,

Memang ada! Di baju bui' (baju-T), coma ana' manyak an suka/bangga naga'an' pakara-pakara an ja-ia.

Bagi aku, Salako tatap bato, Salako tatap repo. Biarlah badengko' asal ngaramus!

ambujakng_pambaras said...

best........ luv da pics...... suka maca bahasa salako "pure" mansak nyagahatn sidi2. hehe....

Urang-urang said...

Wah... mansap ku maca puisi an paling indah sakai..

keep it up... go salako

Antogatn_Kayar said...

dak sape bah ka daamp gambar koa?
ayagak salalu ku nanang ia...

urakng siru, ne' usu Jimi k?

Lassax said...

Aku biar ba ke'et de Ua'a.Badama ana' ampusa' ka sia.Kami'e diri' mao' mijawat BBQ agi' au'?Repo ba mun diri' dah batamui' agi'.Tapi ai' ''pess'' ame di kaupaatni'...hahahaha

ambecka said...

aku urok'ng dayak salako asli..!!
baek diri basatu untuk majukan budaya dayak diri nyian..!!