Friday, January 19, 2007

Ngoncong

Io, io jare ba unang, doh kau, dara si koncong...
Kajantera bacabang nya doh tujuh...


Ngoncong adalah antara tari/tarian asal kaum Salako an salalu diadaatn waktu ari-ari karamian antarae waktu basunat ngan/atao batenek, ngarantika, ngabayatn, panganten, mayar moot (niat), naiki' rumah barahu sarata an laine. Tari asal koncong malibatatn seko' panade'ngan dara koncong (panari) ; biasae antara dua sampe ka tujuh dara koncong, pangagukng'/panoko' agukng, panuma'/tukang ganakng, ngan pamain bilola.


Sabalum ngoncong, paantaratn mistilah disangahatn atau diampekatn doho. Paantaratn mistilah dipongan atas apar. Bila dah aka' nyangahatn/ngampek, baru'lah bakase angir/baangir, kamudian nariatn totokng. Aka' koa baru' dara-dara koncong mare'/madahi' ai'/sampaatn'/rokok ngan urakng-urakng an nyondok. Abis koa, bamulalah tarian koncong; biasae talu kuliling.


Abis pusingan masing-masing, baru'lah kabatn panyondok muih batanda' ngan dara koncong.

Aka' batanda' biasae sagiiratn, kabatn panyondok badudukatn samula. Waktu nyian dara-dara koncong nari samula sapusingan sabage tanda babak (episod) dan mao' aka'. Baru'lah bala dara koncong nguguratn baras; didohoi' oleh panade'.

Bila tamat, bala panyondok pun moangan pamare' (derma) ka atas apar sabage tanda tarima' kaseh ngan karepoatn' Jakoalah sapusingan/(satu babak) ngoncong.Pusingan sataruse diulang bila mae ada kabatn panyondok bapaluang ngararak manok panggang. Gi' are', ngoncong diadaatn sampe talu ato tujuh maam baturut.

Koncong baaher ngan kajantera; biasae ditariatn di sabalah aapm ato naik ari.

3 comments:

Antogatn_Kayar said...

oreeee daaaahhh...

je' nang da' diri' nyondok...

Anonymous said...

bato...

Anonymous said...

keep up the good work,ua...