Tuesday, November 18, 2008

I Just Want To Express Myself Ala "Nyangahatn Salako"

Never mind if you do not speak Salako/Kanayatn/Baahe/Badamea, or you do not understand what the hack it is. I just want to freely express myself. This time no pictures, just words.

Au' ooo... kita' taino manusia, ang kaya am barata, bakoasa, baamas, bamaruha; an sikolah tingi sampe ka unibasiti, am baajar sampe ka luar nagari; an sehat tarigas; an sakit, rongkok, bauntut; nyian aku maba mamang nyarui' kita' an di saluruh palosok dunia; di darat kita' baik, di laut kita' baik, di angit kita' baik, di panamukng kita' baik, di arokng di bale kita' baik; di saka maraga, kabon paumaan kita' baik.

Au' nyian ku mataki' misiki' kita am badaya, am mampu nyatuatn, ngiringan, nyejengan bala taino manusia kade' ada ang kurang badaya batumesa. Au' minta' diensokng, diubong, dikampekng, dijejekng bala na'ida' am papa sinsara, an sakit am marinsa'; supaya balae kabatnne dapat uga' nyacapi' marasai' idup an santeda', an ripu' jamae saadae.

Au' labih agi' kalo kita' bagaar Dayak am baadat, babinua, barukupm, bakaturunan; nyian aku nyarui' kita biar sabaya-baya ngago pakat ngago daya usaha jamae nyatuatn bansa. Au' aku nyarui' mataki' samo'e bala Dayak ana' kira damia bahasa, damia tutur kata; ang asal Sarawak kita' baik, asal Kalimantan kita' baik; an jaji mantiri kita' baik; an jaji paderi kita' baik.

Au' kita' o Dayak-a, tautama kita am badama, bakoasa. Karaja parentah kita' baik, urakng politik kita' baik, toke kita' baik. Au' kade kita' dingangkat dimilih jaji wakel kami di mae meah nagari; ame kita' layap, tama' haloba ngan koasa, harata pusaka. Jajilah kita' manusia an naino; ngiringan nyejengan kami ang kurang badaya batumesa; biar diri' sabaya-baya nyacapi' marasai' makatn nyaman, makatn manse', makatn pahit. Au kade' diri' makatn ka topan sabaya-baya, makatn batate baroa sabaya marasa.

Au' nyian ku mataki', maba mamang kabatn saluruh diri' Dayak di saganap palosok Boroneo an jumbalah nyawa nyamaki' lima juta; ame agi' diri' badangki, bamunsuh, basalisih. Au' kade' ada rondeng pakatbaya ang ana' sakata je' diri baduduk barukupm ngagoi' anor, mandangi' alor am batol, am banar; biar diri' sasempakng, sasaka, samaraga. Au' nyianlah pasatn pasansa nene' dato' diri' an dingiringann dinurunan; na'sana biar bengkok batakng pinang, asal ocor pakatbaya!

Au' nyian ku baniat bahajat diri bakampekng bajejengan, bajaatn bariringan, au' kade' diri' nyampuatn sabaya-baya, niti tajur niti panamukng sakabatn, sabala; an tapantokng tarantuk dijejekng dipaduliatn; aya kabatn burukng alo tarabakng tingi; dapat nanang maringasatn samo'e pakara, baik ang kaya' gajah au' uga', ang kenek alus kaya' insa' au' uga'.

Au' nyianlah aku bababa bamamang ka kita' Dayak-a; au' nyianlah uga' aku basaru' basambah basujut ka Tuhan Panampa' am Mahakoasa.

Mudahan diri' dingin sajok, raya ramoh, batape baroatn bariringan, sare manjadi.

Koa..."

4 comments:

Exotic photos from Borneo said...

too red lar semba

Kasia Kanaun. said...

Too red kah? Sorilah. Now back to black and white. Setuju? Heh..heh..

Exotic photos from Borneo said...

orite... steadi

sudah jambu, sudah paguh,

mentil maleng said...

mok di hafal nian..jgn lupa lirik. :0